Algemene voorwaarden Blankestijn Beveiliging

Op overeenkomsten en aanbiedingen van Lagarde, Blankestijn, Entris, Escron en Excellis zijn de algemene voorwaarden van Lagarde Groep van toepassing. Klik op deze link om de algemene voorwaarden van Lagarde Groep in te zien.